Hoe uw scholen te beheren

Scholenoverzicht compleet | Welkom bij EduMare VPR

De leerlingen op de school worden allemaal in groepjes verdeeld. Dit geeft hen de kans om te praten over dingen die in de klas gebeuren en over de manier waarop zij zich voelen.

Er is ook een lijst met vragen opgesteld die elke leerling aan zijn/haar docent kan stellen. Dit geeft de docent de kans om te reageren op eventuele problemen van de leerlingen.

Als een van de leerlingen in de klas bijvoorbeeld moeite heeft met een onderwerp, kan de docent reageren door te zeggen: "Ik begrijp dat je het moeilijk vindt, maar ik weet ook dat je tijd zult hebben om hierover na te denken als je de kans krijgt om er met mij over te praten".

Door zo'n aanpak voelen de leerlingen zich op hun gemak. Het is hun kans om met de leraar te praten en opheldering te krijgen. Op die manier vermijdt de leerkracht dat hij problemen moet aanpakken die in de eerste plaats onrustig hadden kunnen zijn – problemen met andere leerlingen, met leerkrachten, ouders, of zelfs met onszelf!

Op de eerste schooldag krijgen de leerlingen elk hun eigen persoonlijke kaart. De leerkracht legt een plastic blad op het bureau en herinnert de leerlingen eraan dat ze de dingen die op deze kaart staan moeten onthouden.

Enkele van de dingen die op de kaart staan zijn: de straten waar de school zich bevindt, de namen van de leraren, de klaslokalen, enz. De leerkracht moet elk van deze plaatsen aan de leerlingen uitleggen: waar het College is gevestigd, waar de speelplaatsen zijn, enz.

Na de eerste lesweek zullen de leerlingen beseffen dat ze de meeste taken die ze hebben geleerd, kunnen uitvoeren door de schoolplattegrond te bekijken. Ze zullen beseffen dat ze de schoolplattegrond op elk moment kunnen raadplegen en antwoorden op hun vragen kunnen vinden!

Bovendien zullen de leerlingen gebruik maken van de goed gebruikte hulpmiddelen van de leerkracht, zoals kaarten, video's, flipcharts, grafieken, mogelijkheden om met leerlingen en ouders te praten, enz.

Aan het einde van het eerste jaar pakken de meeste leerlingen een kopie van hun kaart in, ook van de kaart die ze aan het begin van het jaar hebben gekregen.

De leerlingen nemen deze kaart dan mee als ze naar de middenklassen gaan, waar veel meer leerlingen op een hoger niveau leren. De leerlingen nemen deze extra plattegrond mee als ze naar de alternatieve klassen gaan, om de klasgrootte aan te passen. Ze nemen deze kaart mee naar situaties in het dagelijks leven, om hen te helpen de nuttige informatie te onthouden die ze in de loop van het jaar hebben verzameld.

De leerlingen zullen hun plattegrond gebruiken als uitgangspunt voor hun jaar, om hen te helpen productiever te zijn en beter te begrijpen hoe ze hun eigen school kunnen leiden.

Er is nog een voordeel aan het hebben van een kaart. De leerlingen die een plattegrond bij zich dragen, zullen de leraren veel gemakkelijker kunnen volgen. Telkens wanneer zij een kaart zien, kunnen zij zich precies herinneren waar de docent zich op dat moment zal bevinden. Het zal hen helpen zich op de lessen voor te bereiden en meer te leren in de tijd die ze daadwerkelijk met docenten moeten doorbrengen.

Een hulpmiddel voor leraren, zoals een draagbare plattegrond, zal veel helpen bij het creëren van een positieve leeromgeving voor leerlingen. Het zal hen ook helpen om instructies op te volgen en meer te leren in de tijd die ze met de leraar hebben, in plaats van het in hun eigen kamer te proberen.

Navigation